Akmenės r. vietos veiklos grupė (toliau-VVG) 2015 m. vasario 6 d. pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Šią paraišką patvirtino ir paramą skyrė 2015 m. birželio 19 d. Šio projekto parama buvo skirta Akmenės r. VVG 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos rengimui.

Pirmuoju projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo atlikta anketinė apklausa, kurios metu buvo išsiaiškinti Akmenės r.  gyventojų poreikiai 2015-2023 m. laikotarpiu. Atlikta Akmenės r. ekonominė, socialinė, aplinkos situacijos analizė.

Antruoju etapu buvo rengiami susitikimai su tikslinėmis grupėmis, kurių metu vyko konsultacijos su nevyriausybinių organizacijų, verslo ir savivaldos atstovais dėl vietos plėtros startegijos prioritetinių plėtros krypčių, taip pat dėl įvairių galimų socialinio verslo idėjų. Išgryninus startegijos prioritetus ir priemonės, buvo surengti vietos plėtros strategijos pristatymai visose seniūnijose. Surengta net 17 susitikimų.

Trečiuoju etapu parengta Akmenės r. VVG vietos plėtros strategija buvo pristatoma VVG nariams, bendruomeninėms organizacijoms, verslininkų asociacijai, vietos valdžiai. VVG visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta 2015-2023 m. vietos plėtros strategija ir pristatyta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinimui.