Visuomeninė organizacija Akmenės bendruomenė įgyvendino projektą „Vaikų žaidimų infrastruktūros atnaujinimas Akmenės mieste” Nr. AKME-LEADER-6B-I-11-7-2019, kurio tikslas – sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų laisvalaikio poreikiams tenkinti, atnaujinant vaikų žaidimų infrastruktūrą Akmenės mieste (teritorija tarp Kęstučio g., Klykolių g., Melioratorių g.).

Projekto įgyvendinimo metu atlikti vaikų žaidimų infrastruktūros atnaujinimo darbai, kurių metu demontuoti ir utilizuoti seni įrenginiai, atlikti guminių trinkelių montavimo ir žemės darbai, įrengti lauko treniruokliai, žaidimų įrenginiai, mažoji architektūra. Atšilus orams bei laikantis visų saugumo reikalavimų šalyje paskelbto karantino metu, sutvarkyta žaidimų infrastruktūra galės naudotis ir ji bus visiems gyventojams viešai prieinama.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą bei Akmenės rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamą „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015–2023 metų strategiją“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (11162,20 Eur), Lietuvos valstybės biudžeto (1969,80 Eur) bei Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (3283,00 Eur).