Akmenės rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad atšaukia Kvietimą Nr. 3 pagal vietos plėtos strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ priemonę „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo turinio techninių klaidų. Ištaisius technines klaidas kvietimas bus skelbiamas iš naujo.

Informacija dėl kvietimo teikiama Akmenės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27 , Naujoji Akmenė ir telefonais 8 681 88 330; 8 609 72 055; 8 603 16 203.