2018 balandžio 13 d. Akmenėje vyko informacinis renginys dėl paramos suteikimo verslo pradžiai ir plėtrai. Renginio metu potencialūs pareiškėjai buvo informuoti, kad nuo 2018 m. balandžio 17 d. bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas verslo pradžiai.  Dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis taisyklėmis, pateikta reikiama informacija apie galimybę gauti paramą.

Visa su kvietimu susijusi informacija bus skelbiama www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt svetainėse, bei rajoniniame laikraštyje „Vienybė“.