Akmenės r. VVG būstinėje surengtas informacinis renginys Kruopių ir N. Akmenės kaimiškąjai seniūnijoms. Akmenės vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė apžvelgė vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal Akmenės r. vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, supažindino su planuojamų 2016 ir 2017 metų kvietimų priemonėmis, pristatė kaip bus vykdoma vietos projektų atranka pagal administravimo taisykles, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygas vietos projektams, vietos projektų finansavimo sąlygas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, tinkamas finansuoti išlaidas, galimas vietos projektų įgyvendinimo vietas.

Renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai – bendruomenių, jainimo organizacijų ir kitų NVO atstovai.

cam02164