Akmenės r. VVG vykdydama projektą  ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ Nr. 4PV-KS-11-1-006160,  2014 m. liepos 11 d. 9:30 val. organizavo informacinį renginį “Verslo projektų įgyvendinimas”.

Informacinis renginys skirtas potencialiems verslo projektų vykdytojams planuojantiems teikti ir įgyvendinantiems verslo projektus pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ 1 prioritetą „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“.

Renginio tikslas –  supažindinti potencialius  ir esamus verslo projektų rengėjus ir vykdytojus su verslo projektų įgyvendinimo etapais.

Renginio metu dalyviai bus supažindinami su:

1. Informacijos pateikimu VVG apie verslo projekto etapus;

2. Viešųjų pirkimų vertinimui pateikiamais dokumentais;

3. Mokėjimo prašymo formos pildymo ypatumais ir problemomis;

4. Su mokėjimo prašymo pateikiamais dokumentais.

[SLGF id=2050]