2014 m. lapkričio 28 d. 11 val. Akmenės rajono vietos veiklos grupė suorganizavo informacinį renginį. Informaciniame renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Julija Juškienė, Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Arnolda Ruškienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Šemeklienė, Akmenės rajono bendruomenių pirmininkai ir nariai.

Informacinis renginys skirtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui su Akmenės rajono bendruomenėmis ir NVO, rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui. Renginio metu Akmenės rajono vietos veiklos grupė pristatė vietos plėtros strategijos rengimo planą, aptarė strategijos rengimo klausimus. A. Ruškienė kaimo benduomenėms pasiūlė į kaimo bendruomenių valdybą įtraukti jauną žmogų, tai padėtų jaunimą įjungti į kaimo bendruomenės veiklą. J. Juškienė visas kaimo bendruomenės paskatino stoti į Akmenės rajono vietos veiklos grupės narius ir aktyviai dalyvauti jos veikloje.

[SLGF id=2492]