MB „Akmedas“ įgyvendino vietos projektą „MB „Akmedas“ paslaugų plėtra“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-013). Verslo projektą įgyvendino 2014 m. gruodžio 31 d.

Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. MB “Akmedas” teiks su spausdinimu susijusias paslaugas: atvirukų, bukletų, vizitinių kortelių, kitokių spaudinių gamybą, brošiūrų įrišimą, katalogų ir kitą įrišimą atliekant supjaustymą, sulankstymą, įrišimą plastiku bei apdailos paslaugas.

Vietos projekto metu  atlikti vidaus patalpų, kuriose bus vykdoma  įrišimo ir spausdinimo veikla kapitalinio remonto darbai. Pareiškėjas įsigijo įrenginius ir baldus reikalingus numatytai veiklai vykdyti. Sukurtos dvi naujos darbo vietos.

Projekto bendra vertė 65 406,70 Lt. Parama 36 297,77 Lt.

[SLGF id=2475]