Balandžio 9 d. planuojami “Darbo teisė ir užmokesčio apskaita” mokymai. Mokymai vyks kavinėje – sodyboje “Viliošiai”, 10 val. iki 18 val.

Mokymų tikslas – supažindinti su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius darbo santykius, darbo ir poilsio laiką bei darbo užmokestį; mokėti teisingai sudaryti darbo sutartis, pildyti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas; suvokti kaip svarbu darbo sutartyje teisingai įvardyti darbo sąlygas, darbo trukmę, darbo ir poilsio balanso esmę, darbo užmokesčio apskaitos niuansus.

Tikslinė grupė – VVG valdybos organai, VVG nariai ir asmenys, įdarbinti administruoti projektus.

Lektorė:

Raimonda Valutienė

Taikomosios matematikos magistrė, turinti 15 metų personalo vadovės darbo patirtį . Kompetetingai išmano darbo teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo užmokesčio apskaitą. Lektorė turi visus įmonių veiklų darbų saugos specialisto pažymėjimus. Penkis metus dirba lektore-konsultante, veda seminarus verslo kūrimo, asmenybės ugdymo, dalykinės bendravimo psichologijos, projektų valdymo, įsidarbinimo, pardavimų, darbo teisės, personalo valdymo , dokumentų valdymo, darbo laiko ir darbo užmokesčio skaičiavimo , vadovavimo temomis. Teikia individualias verslo kūrimo, darbo teisės konsultacijas.

Pagrindinių mokymo temų pavadinimai:

1. Darbo sutartis. ( LR Darbo kodeksas;pagrindinės darbo sutarties sąlygos, jų nustatymo praktiniai aspektai;dokumentai, kurie reikalingi darbuotojui pradedant dirbti įmonėje;jų svarba tolimesniame darbe; darbuotojo asmens kortelė ir asmens byla;darbo sutarties keitimas; darbo sutarties nutraukimas;drausminės nuobaudos; darbo tvarka ir pareiginiai nuostatai).

2. Darbo laiko sąvoka, struktūra ir teisinis reglamentavimas (norminiai aktai, reglametuojantys darbo trukmę ir kt.).

3. Darbo grafikai (darbo grafikų sudarymas, apribojimai, suderinimas, paskelbimas ir darbuotojų supažindinimas;darbo grafiko keitimas, darbo grafikų pavyzdžiai; teisiniai aktai).

4. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka;kaip žymėti darbuotojų darbą ir neatvykimus darbo laiko apskaitos žiniaraštyje; poilsio balansas; komandiruočių ir kt. žymėjimas).

5. Darbo užmokesčio apskaičiavimas (norminiai dokumentai, reglamentuojantys darbo užmokesčio apskait; pagrindinės ir kintamosios darbo užmokesčio sudėtinės dalys;darbo užmokesčio priskaitymai ir sudėtis;atostoginių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių išmokų, ligos pašalpų ir kitų priskaitymų, naudojant vidutinį darbo užmokestį, apskaičiavimas;darbo apmokėjimas pagal grafiką ir ne pagal grafiką;darbo apmokėjimas dirbant poilsio ir šventinę dieną;viršvalandžių ir naktinio darbo apmokėjimas;prastovos; komandiruotės ir su jomis susiję išmokos;teismų praktika).

Kontaktinis asmuo:

Roberta Grunskytė, tel. 8 683 33 779, el. paštas: robertagrunskyte@gmail.com  , adresas: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, II aukštas.