Š. m. liepos 24 d. vyko “Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė” mokymai. Juose dalyvavo 8 esami ir potencialūs vietos projektų pareiškėjai.

Mokymų tikslais – įgyti daugiau patirties darbų saugos srityje, kad užtikrinti sveikas ir saugias darbo vietas. Išsiaiškinti esminius teisės aktų reikalavimus darbuotojų saugai. Pagilinti teorines žinias darbų saugos, gaisrinės saugos srityse, analizuoti darbo teisės aktualijas, aptarti nelaimingų atsitikimų darbe prevencinių priemonių poveikį. Susipažinti su socialinio dialogo ypatybėmis sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Pagrindinis mokymui keliamas tikslas – saugus ir sveikas darbuotojas ir kokiomis priemonėmis to pasiekti.

Šiuo metu yra įgyvendinami ne pelno projektai, susiję su infrastruktūros sutvarkymu ir sukūrimu, 2013 metais taip pat planuojami skelbti keli kvietimai infrastruktūriniams projektams įgyvendinti. Šių projektų specifika reikalauja žinių darbų saugos ir sveikatos srityse, siekiant sėkmingo vietos projektų įgyvendinimo.

Tikslinė grupė – esami ir potencialūs vietos projektų vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

Lektorius:

Violeta Kralikauskienė UAB „SDG“ Šiaulių skyriaus konsultacijų departamento vadovė, darbų saugos ir sveikatos ekspertė, turinti 10 metų darbų saugos srityje patirtį. Veda seminarus ir teikia konsultacijas darbų saugos, gaisrinės saugos srityje. Nuolat skaito paskaitas darbų saugos srityje.

 

 

 

Pagrindinių mokymo temų pavadinimai:

 

 
 
  ·  Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė, sąvoka darbuotojų sauga ir sveikata

 

·  Esminiai teisės aktų reikalavimai darbuotojų saugai ir sveikatai

 

·  Rizikos veiksniai darbo vietose ir darbovietėse

 

·  Profesinės rizikos vertinimas ir gautų rezultatų įforminimas

 

·  Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymas ir instruktavimas.

 

·  Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija.

 

·  Priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos organizavimas organizacijoje

 

·  Socialinis dialogas organizacijoje sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

 

·  Darbo teisė