Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė, lapkričio 14 dieną, dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje, Akmenės jaunimo centre. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai, šio jaunimo centro steigėjai, jaunuolių savanorių komanda IVIDU, pedagogai, verslininkai, svečiai. Čia vyko išplėstinis išvažiuojamasis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, mero pavaduotojas Tomas Martinaitis paminėjo, kad Savivaldybės taryba yra numačiusi lengvatas pradedantiems jauniems verslininkams, šiuo metu jau yra labai gražių dalyvavimo jaunimo verslumą skatinančiose programose pavyzdžių – įkurta mokomoji bendrovė, moksleiviai su tarptautiniais partneriais bendraamžiais mokosi kurti verslo idėjas, jas taiko praktikoje, organizuojami jaunųjų verslininkų konkursai.

  

Savivaldybės Verslo plėtros skatinimo programos priemonės jauniesiems verslininkams pristatė Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jankauskienė.

VšĮ ,,Versli Lietuva“ regionų koordinatorė Diana Grapskytė papasakojo apie Šiauliuose įsteigtą bendradarbystės centrą ,,Spiečius“. Kaip sako patys jaunieji verslininkai, sukurta puiki erdvė pradėti bet kokį verslą. ,,Spiečiaus“ stiprybė – mentoryste pagrįsta pagalba, suteikianti daugiau drąsos kurti verslą, čia vyksta mokymai, renginiai, o rezultatas – naujos įkurtos įmonės.

Mokomosios bendrovės veiklos patirtį, dalyvavimo Lietuvos ,,Junior Achievement“  programoje patirtį ir pasiekimus pristatė ,,Saulėtekio“ progimnazijos moksleivės Vanesa Mikutytė, Juneta Beniušytė ir šios progimnazijos mokytoja  Roma Rudienė. Moksleivių komanda ne tik vysto magnetukų, užrašinių, lipdukų verslą, mokosi verslo valdymo subtilybių, bet kartu reklamuoja savo mokyklą ir rajoną. Mokytoja su Lietuvos ,,Junior Achievement“ delegacija liepos 3–5 dienomis dalyvavo tarptautiniame Europos verslumo ugdymo forume Lilyje, Prancūzijoje. Forumas buvo skirtas svarbiausių klausimų, susijusių su verslumo ugdymu, aptarimui.

Apie veiklas, įgyvendintas kartu su bendraamžiais iš Prancūzijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos pagal ,,Erasmus+‘‘ programos projektą ,,Jaunieji Europos mokyklų verslininkai“, gimnazistų būrelio verslus, patirtus įspūdžius pasakojo Ramučių gimnazijos moksleiviai Emilija Gudaitė (SJRT pirmininko pavaduotoja), Gabija Vėlavičiūtė ir Kęstutis Krištapaitis, apie galimybes plėsti jaunų žmonių gyvenimo patirtis – Ramučių gimnazijos mokytoja Vita Mėlenienė.

SJRT narė, Akmenės gimnazijos mokinė Kamilė Bumblytė kalbėjo apie projektą ,,Verslumo laboratorija“, kuris buvo finansuotas Akmenės rajono vietos veiklos grupės, projekto partnerio organizacijos ,,Aliaus kelionės“ ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekte dalyvavo daugiau kaip šimtas jaunų žmonių iš rajono kaimiškųjų vietovių. Jaunuoliai tobulino socialinius įgūdžius, mokėsi lyderystės ir kūrė verslo idėjas. Moksleiviams nuoširdžiai talkino Akmenės gimnazijos socialinė pedagogė Eglė Radionova, nacionalinės jaunimo politikos ekspertų grupė.

Akmenės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas Alis Valinčius pasakojo apie Akmenės jaunimo centro veiklą, jaunų žmonių entuziazmą ir rajono verslininkų pagalbą, pristatė Akmenės rajono verslininkų asociacijos planuojamą steigti Akmenės rajono verslo konsultacijų centrą.

Posėdžio dalyviai teikė pasiūlymų, rekomendacijų. Rekomenduota naujai besikuriančiam Akmenės rajono verslo konsultacijų centrui, pasinaudojant Šiauliuose veikiančio ,,Spiečiaus“ patirtimi, koordinuoti Akmenės rajono verslo mentorių programą. Naujosios Akmenės Jaunimo užimtumo centras, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigomis, Jaunimo informavimo tašku, esančiu Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, plačiau viešins Užimtumo tarnybos projekto ,,Būk verslus“ galimybes jaunimui iki 29 metų. Rekomenduota kiekvienoje ugdymo įstaigoje pristatyti geruosius pavyzdžius – jaunų žmonių įgyvendintus verslumo projektus, siūlyta teikti finansinę paramą moksleiviams ir pedagogams dalyvauti verslumo ugdymą aptariančiose konferencijose, verslo renginiuose.

Akmenės rajono savivaldybės informacija ir nuotraukos  https://akmene.lt/naujienos/savivaldybes-jaunimo-reikalu-taryboje-kalbeta-apie-jaunimo-verslumo-ugdyma/1037