2019 m. lapkričio 27 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel, projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ suorganizuotame tradiciniame Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ ir asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“.

Susitikimą pradėjęs Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė susitikimo darbotvarkę, papasakojo apie esamą Šiaulių rajono VVG situaciją ir pakvietė kiekvieną VVG pakalbėti apie savąsias situacijas, kaip kiekvienai VVG sekasi įgyvendinti strategijas, ar pavyks pasiekti numatytus strategijų įgyvendinimo rezultatas, pakalbėti apie problemas, apie vietos plėtros strategijų keitimą, pasidalinti patirtimi. VVG atstovai pasisakė, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijas, kiek kvietimų kiekviena VVG yra paskelbusi, kokie galėtų būti tarpinio strategijų vertinimo rezultatai, kalbėjo apie LEADER perspektyvas po 2020 metų, su kokiais iššūkiais kiekvienai VVG gali tekti susidurti ir kitais svarbiais klausimais.

VVG tinklo valdyboje Šiaulių apskrities VVG atstovaujanti Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininkė Nelė Želvienė pristatė VVG tinklo vykdomą projektą „Pažangaus kaimo link“.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“  teritorijoje.