Š. m. spalio 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės, Radviliškio vietos veiklos grupės, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės ir Pakruojo rajono vietos veiklos grupės pirmininkai dalyvavo susitikime su ŽŪM ministru V. Jukna. Susitikimo metu buvo pristatyta VVG veikla 2007-2013 periode. Informuota apie atliktus darbus, sukurtą kompetetingą struktūrą. Tuo pačiu susirūpinimą dėl naujo periodo finansavimo sumažinimo. Buvo siūlyta rasti galimybę LEADER skirti 8 proc. Kadangi tarp ramsčių pakeitimų greičiausiai nebebus, tai buvo siūloma LEADER perduoti kai kurias funkcijas iš II ramsčio: turizmo, jaunų ūkininkų įsikūrimo, kai kurių paslaugų teikimo, mokymų vykdymo. Viskas buvo pateikta argumentuotai ir su pavyzdžiais. Siūlymai sudomino ministrą ir Kaimo reikalų komiteto pirmininką S. Bucevičių, todėl nutarta, kad toliau VVG tinklas ves diskusijas su ŽŪM. Artimiausiu metu turėtų įvykti susitikimas su kaimo plėtros departamentu, bus galimybė konkretinti pasiūlymus. Ministras sutiko kiekvieną ketvirtį susitikti su VVG valdyba (aktyvu) ministerijoje arba regionuose ir periodiškai aptarti kaimo plėtros problemas. Šiuose susitikimuose pareiškė norą dalyvauti ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

[SLGF id=1943]