Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ informavo, kad Akmenės rajono vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 1 421 169,00 Eur paramos suma.

Paramos sutartis nebus sudaroma, paraiška laikoma sutartimi, o įsipareigojimų pagal projektą įgyvendinimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Akmenės rajono VVG 2023–2025 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos 5 priemonės.

Pagal priemonę „Vaikų, jaunimo ir senjorų dienos užimtumo paslaugų plėtra“, planuojama įgyvendinti 3 vietos projekus,  paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 200 000,00 Eur.

Pagal priemonę „Viešosios laisvalaikio, rekreacijos ir turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtra“, planuojama įgyvendinti 4 vietos projektus,  paramos intensyvumas 40 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 300 000,00  Eur.

Pagal priemonę „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, planuojama įgyvendinti 4 vietos projektus, paramos intensyvumas 65 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 390 000,00 Eur.

Pagal priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, planuojama įgyvendinti 2 vietos projektus, paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 197 000,00 Eur.

Pagal priemonę „Krašto tradicijų ir savanorystės puoselėjimas“, planuojama gyvendinti 3 vietos projektai,  paramos intensyvumas 95 proc., paramos suma skirta priemonei įgyvendinti 49 935,20 Eur.

Akmenės rajono 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą administruos 2  darbuotojai: projekto vadovas ir projekto administratorius.