Š. m. birželio 25 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Susitikimo metu VVG projekto vadovė G. Urbaitienė pristatė 2014 – 2020 m. vietos plėtros strategijos, VVG valdybos išskirtus prioritetus ir

priemones, kurios aktualios jaunimui. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba buvo supažindinta su numatomais pirmumo ir tinkamumo kriterijais, kurie bus taikomi jauniems asmenims teikiantiems paraiškas. Susitikimo pabaigoje buvo nutarta paskatinti kaimo bendruomenes į savo valdybas priimti jauną žmogų, taip įtraukiant jaunimą į bendruomeninę veiklą. VPS įgyvendinimo metu nuspręsta sudaryti jaunimo komitetą, kurį sudarytų kaimo bendruomenių deleguoti jauni žmonės. Aptarti klausimai, mintys bei poreikiai buvo užfiksuoti ir į juos bus atsižvelgta rengiant Akmenės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

[SLGF id=2393]