Sausio 12 d. Akmenės r. VVG dalyvavo susitikime su kaimo bendruomenėmis, kuris vyko Akmenės rajono savivaldybėje. Renginį organizavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius. Akmenės r. VVG projekto vadovė, Aida Rubel, pristatė numatomų kvietimų pagal priemones “Bendruomeniškumo skatinimas”  (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) ir “Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams” (kodas LEADER-19.2-7.2) sąlygų taisykles. Domėtasi numatomų projektų idėjomis, atsakyta į bendruomenėms rūpimus klausimus.

Susitikime dalyvavę savivaldybės administracijos vadovai ir meras patvirtino NVO atstovams, kad prie minkštųjų ir mažos apimties infrastruktūros projektų savivaldybė prisidės: minkštųjų projektų parama galima per bendruomenių ir jaunimo rėmimo programą, infrastruktūrinių – atskirais Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimais.