Akmenės rajono vietos veiklos grupė lapkričio 15 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Sumanūs sprendimai kaimo jaunimui“, Birštone. Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms LEADER metodą, taip pat jaunimo atstovams, kaimo bendruomeninių ir visuomeninių organizacijų, verslo įmonių ir vietos valdžios institucijų atstovams, kurie jau aktyviai dirba ar bent planuoja dirbti su kaimo jaunimu. Renginio dalyviai susirinkę ieškojo sprendimo būdų ir diskutavo jaunimo užimtumo ir verslumo kaimo vietovėse klausimais. Susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, akcentuodama, jog vietos veiklos grupės turėtų padėti jauniems žmonėms įgyvendinti iniciatyvas ir idėjas, efektyviai panaudojant ES paramą kaimo plėtrai ir taip skiriant dėmesį jaunimo užimtumui. Prie sveikinimų ir išsakytų minčių prisidėjo ir LR žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, primindamas, jog būtina skirti didelį dėmesį jaunimo iniciatyvoms kaimo vietovėse, užimtumo ir verslumo didinimui.

Konferencijos metu buvo pristatomi gerieji pavyzdžiai, kaip jauni žmonės iniciatyviai veikia kaimo vietovėse. Po pranešimų visi renginio dalyviai grupelėse diskutavo bei dalijosi patirtimi atitinkamomis temomis („Jaunimo verslumas“ bei „Jaunimo socialinė įtrauktis ir užimtumas“) ieškant sprendimo būdų jaunimo užimtumo bei verslumo problemoms.

[SLGF id=1947]