2017 m. rugsėjo 14 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Aida Rubel dalyvavo tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Konferenciją organizavo Žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas, Vietos veiklos grupių tinklas, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

Konferencijos tikslas – paskatinti VVG bendradarbiavimą ir įkvėpti jas naujiems tarptautiniams projektams, sudarant progą pasidalinti gerąja veiklos patirtimi ir užmegzti naujas ir naudingas pažintis su kitų šalių VVG. Kontaktus buvo galima užmegzti su trylikos šalių atstovais. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Įvairių šalių VVG atstovai turėjo puikią progą pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, susipažinti su kitų šalių reikalavimais rengiant ir įgyvendinant tarptautinius bedradarbiavimo projektus.

Pirmoje plenarinės sesijos dalyje pranešimus skaitė Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro atstovas Peter Toth, Europos Komisijos regioninės ir miestų politikos direktorato atstovas Odd Godal, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos sąjungos reikalais Modesta Kairytė, pristačiusi susidomėjimo vietinių ir svečių tarpe sukėlusią Baltijos laboratoriją „BalticLab“.  Antroje sesijos dalyje Estijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos atstovai pristatė kiekvienoje šalyje tarptautinio bendradarbiavimo projektams keliamus reikalavimus, tinkamumo sąlygas. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė, kad Lietuvos VVG bendradarbiavimas remiamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG   bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Pranešėja kalbėjo apie atrankos kriterijus, kurie taikomi Lietuvos VVG bendradarbiavimo projektams, aiškino, kad atrankos balai VVG skiriami atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių partnerių skaičių ir jų įvairovę, į projektų tikslų siekius, projektų tikslines grupes.

Trečioje konferencijos dalyje buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su projektų partneriais. Projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo Estijos kaimo tinklo atstovės Ave Bremse moderuojamoje grupėje, kuri gvildeno gyvenimo kokybės gerinimo ir įtraukiančios bendruomenės kūrimo temą. Šia tema įgyvendinto tarptautinio projekto idėją pristatė Sūduvos vietos veiklos grupė ir Estijos vietos veiklos grupės PAIK atstovas Aivar Niinemagi. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo proga prie bendro stalo su Gruzijos, bei Suomijos vietos veiklos grupių atstovais pasigilinti į kaimo įvaizdžio kaip prekės ženklo kūrimą, kuris būtų panaudojamas kaip įrankis pritraukiantis šeimas ir jaunus žmones apsigyventi kaime. Su mažėjančiais kaimais susiduria visos šalys, šiai problemai spręsti reikalingos naujos kūrybingos idėjos.

Žemės ūkio ministerijos viešinama informacija apie renginį: http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/leader-irode-tinklaveika-veikia