VO „Vaikų vizija“ siekia viešojo pobūdžio tikslo – didinti vaikų užimtumą, vykdyti pramogines, kultūrines, edukacines programas. Kadangi šių paslaugų teikimas yra neatlygintinas, įstaigai išlaikyti reikalingi finansavimo šaltiniai, todėl pareiškėja įgyvendinusi projektą pradėjo vykdyti šias ekonomines veiklas: 1. EVRK kodas – 88.91.00 vaikų dienos priežiūros veikla, 2. EVRK kodas – 92.29.00 kita pramogų ir poilsio organizavimo;  3. EVRK kodas – 85.59.00 kito, niekur nepriskirto, švietimo; . Vaikų dienos priežiūros  paslaugos teikiamos vaikams nuo 3 iki 7 metų; atsižvelgiant į oro sąlygas, vaikai leis laiką lauke arba patalpose; paslaugos  teikiamos darbo dienomis nuo 7 iki 18 valandos); pramogų ir poilsio organizavimo (paslaugas sudaro vaikų švenčių (gimtadienių, krikštynų ir pan.) organizavimas ir vykdymas; paslaugos teikiamos savaitgalių ir švenčių dienomis, kai nevyksta vaikų dienos priežiūra); kito, niekur nepriskirto, švietimo paslaugas sudaro 1-8 klasių vaikų pramoginės, kultūrinės, edukacinės programos („Bičių gyvenimas“, Žalioji edukacinė erdvė“, „Robotika“ ir kitos), kurios vykdomos darbo dienomis po 18 val. Akmenės rajone nėra įstaigų, kurios teikia vaikų dienos priežiūros paslaugas, taip pat erdvių, kur būtų galima švęsti vaikų šventes, todėl šios paslaugos Akmenės rajono VVG teritorijoje  išskirtinės. Iš komercinių veiklų uždirbtos pajamos bus skiriamos pareiškėjos viešojo pobūdžio tikslams siekti (organizuojamos vaikų šventės, kuriamos įvairios pramoginės, kultūrinės ir edukacinės programos vaikams).

Pareiškėja veiklų vykdymui įsigijo  modulines patalpas (iš paramos lėšų), baldus (iš nuosavų lėšų). Veikloms vykdyti VO „Vaikų vizija“ sukūrė 3 etatus: 2 asmenys po 1 etatą – neformaliojo švietimo mokytojai (vaikų dienos priežiūros paslaugos); vienas asmuo 1 etatas – užimtumo specialistas (vaikų švenčių, edukacinių, pramoginių, kultūrinių užsiėmimų organizavimas ir vedimas). Vaikų priežiūros specialistai dirba su vaikais darbo dienomis, teikiant vaikų priežiūros paslaugas, o užimtumo specialistas dirba su vaikų švenčių organizavimu savaitgaliais su įvairių renginių, programų kūrimu bei įgyvendinimu. Viename iš trijų modulinių patalpų įrengta poilsio erdvė,  kitame modulyje įrengtos administracinės patalpos, rūbine, trečiame modulyje įrengta žaidimų erdvė su atvira, tentu dengiama siena.

Akmenės rajono VVG finansavo 90 333,60 Eur paramos sumą. Pareiškėjas prie projekto prisidėjo 1 900,69 Eur iš veiklos gautinimos lėšomis, Akmenės rajono savivaldybės biudžeto piniginės lėšos – 23 654,40 Eur.