2021 m. birželio 18 d., nuotoliniu būdu naudojantis MS TEAMS platforma, vyko Akmenės rajono VVG visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Dvi kadencijas iš eilės Akmenės rajono VVG pirmininke buvo Vitalija Žakienė. Naujai išrinkta VVG pirmininkė Aida Rubel padėkojo Vitalijai Žakienei už kartu nuveiktus darbus.  Susirinkime taip pat išrinktas naujas VVG valdžios atstovas VVG valdyboje – Rimvydas Žilaitis. VVG valdybos narių sudėtis: valdžios sektorių atstovauja Rimvydas Žilaitis, Gražina Gauronskienė, Edita Daniela Statkienė, verslo – Tomas Dumsevičius, Dovydas Gerdauskis, Stanislovas Mačius, pilietinę visuomenę – Algirdas Bučys, Silva Ivanauskienė, Dainora Videikytė, Raminta Viruišienė, Vytautas Juozapavičius.

2021 m. liepos 13 d. nuotoliniame VVG valdybos posėdyje išrinkta VVG valdybos pirmininkė – Gražina Gauronskienė.