2018 m. kovo 14 d. Vėžaičių konferencijų centre vyko seminaras „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“,kuriame dalyvavo penki Akmenės rajono vvg ir valdybos nariai.

Mokymuose aptarta LEDER programos raida, patirtis ir aktualijos Lietuvoje bei ES. Diskutuota kokie LEADER metodo principai bei tarpusavo sąsajos. Pasidalinta LEADER metodu įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžiais.

Mokymus organizavo „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, lektorius Žilvinas Gelgota.