2018 m. vasario 22 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracija dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose “Verslo planų rengimas ir vertinimas”. Juose buvo pristatyti verslo planų rengimo aktualūs klausimai: verslo plano dalys; rinkos apžvalga, konkurencinė aplinka, veiklos reglamentavimas / teisinė aplinka ir kt.. Taip pat buvo mokomasi paskaičiuoti pelno (nuostolių) prognozes, pinigų srautų prognozes bei ekonominio gyvybingumo rodiklius.