2018 gegužės 25 d. ir gegužės 29 d. susitikta su Kruopių ir Papilės seniūnijų bendruomenėmis. Susitikimų metu buvo išklausytos idėjos ir pristatytos paskelbtų kvietimų pagal priemones “Bendruomeniškumo skatinimas” ir “Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams”.