Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2019 m. spalio 21 d. suorganizavo informacinį renginį, skirtą viešojo sektoriaus kūrimui ir plėtrai. Parama teikiama viešojo sektoriaus inicijuotiems projektams, kuriuose numatoma sukurti naują darbo vietą (-as) ar jų dalį. Skatinamos naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, sulčių spaudimas, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo paslaugos ir kt.).

Renginyje dalyvavo kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, planuojantys kurti ar plėtoti verslą. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė Roberta Mikienė, potencialius pareiškėjus supažindino su Kvietimo Nr. 14, skirto priemonei „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“,  vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygomis ir reikalavimais. Projekto vadovė Aida Rubel pristatė netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą vietos projektuose.