2019 m. spalio 18 d. įvyko IV-oji Lietuvos kaimo parlamento sesija, kurioje dalyvavo Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel ir Akmenės rajono bendruomenių atstovai.
Kaimo parlamento dalyviai, išklausė pranešimus apie:
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pasiekimus ir įžvalgas 2021-2027 metams
LR Žemės ūkio ministerijos bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemones skirtas Kaimo bendruomenių stiprinimui;
LR Vidaus reikalų ministerijos regionų politiką Lietuvoje;
Latvijos patirtį įgyvendinant 2014-2020 m. LEADER programą, bendruomenes bei tinklaveiką,
Sumanius kaimus (Smart villages).
Diskutavo ir dirbo grupėse: LEADER/BIVP programa, Sumanus kaimas – ar tai įmanoma Lietuvoje? Bendruomeninis verslas ar  Socialinis verslas? Bendruomenių veiklos teisinis reguliavimas, Lietuvos kaimo vizija po 2030 m.
Visas iškeltas problemas bei pasiūlytus sprendimo būdus sudėjo į Lietuvos kaimo parlamento rezoliuciją.

 
Parlamento dalyviai ne tik dirbo, bet ir turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektais, sudalyvauti įvairiose edukacinėse programose.

Akmenės rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Irena Beišinienė  buvo apdovanota už iniciatyvumą telkiant Akmenės rajono bendruomenes.