Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

VIETOS PROJEKTŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus, Nr. 9

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. LAPKRIČIO 23 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ SKIRTI PARAMĄ