2019 m. gruodžio 10 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais.

Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė susitikimo darbotvarkę ir dalyvius.

Pagrindinį pranešimą „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai, pasiūlymai dėl rezervų paskirstymo principų ir vertinimo proceso organizavimo“ pristatė ESTEP partnerė, vertinimo grupės vadovė, Neringa Viršilienė. Pranešėja supažindino su pranešimo turiniu, kurį sudarė bandomųjų vertinimų objektas, klausimai ir preliminarūs rezultatai; rezervai ir pasiūlymai dėl jų paskirstymo principų, VPS tarpinio vertinimo proceso organizavimas: planuojamas tvarkaraštis, dalyviai ir VVG vaidmuo.  Neringa Viršilienė paaiškino, kaip planuojamas organizuoti VPS tarpinio vertinimo procesas, koks VVG vaidmuo šiame procese ir atsakė į VVG pateiktus klausimus.

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė bei NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė ir su susitikimo dalyviais aptarė VVG iš anksto pateiktus klausimus, susijusius su vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimu ir įgyvendinimu bei vietos projektų vertinimu ir įgyvendinimu.