Asociacijos „Raudonskardžio bendruomenė“ infrastruktūrinio projekto “Bendruomenės trobelė” (Nr. AKME-LEADER-6b-I-6-4-2018) tikslas – stiprinti materialinę bazę, didinant bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą, skatinti bendruomeniškumą, sudaryti geresnes sąlygas Raudonskardžio gyventojų bendravimui, laisvalaikio praleidimui, atnaujinti bendruomenės viešąsias erdves. Prašoma paramos suma – 26 710,00 Eur, įskaitant PVM.

Projekto įgyvendinimo metu pastatytas karkasinis namelis bendruomenės poreikiams: švenčiant kalendorines šventes, pažymint reikšmingas valstybines datas, bendruomenės narių gimtadienius, kitų bendruomenės švenčių organizavimui, informaciniams praktiniams renginiams, užsiėmimams įvairioms socialinėms grupėms, rengiant kultūrines – edukacines programas vietiniams gyventojams bei atvykstantiems turistams, kitoms veikloms, kurios patenkintų bendruomenės bei gyventojų poreikius bei lūkesčius.

Projekto partneriai – Papilės miestelio, Daubiškių gyvenvietės, Gumbakių bendruomenių nariai prisidėjo prie viešosios erdvės sutvarkymo darbų, Ventos regioninio parko direkcija prisidėjo prie tinkamo namelio pastatymo, informacinio stendo įrengimo, prisidės prie bendros švietėjiškos veiklos rengiant kultūrines – edukacines programas vietiniams gyventojams bei turistams.