Akmenės rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas organizuojant bendrus renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“, (paraiškos Nr. 4T-KS-12-1-0006-PR001).

2013 metų rugpjūčio 9-10 dienomis vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės pleneras, Akmenės rajone. Į plenerą buvo kviečiami Vietos veiklos grupės “Pakruojo partnerystė” ir “Dobeles lauku partneriba”  atstovai, amatininkai ir etninės kultūros tradicijų puoselėtojai, norintys susipažinti bei išmokti amato, po 10 atstovų iš kiekvienos vietos veiklos grupės, iš viso 30 dalyvių. Pleneras vyko Paragių dvare.

Pirmą ir antrą plenero dienas dalyviai buvo mokomi kaukių drožybos, juostų rišimo, lėlių-raganų gamybos amatų.

[SLGF id=1847]