Akmenės rajono vietos veiklos grupė š.m. liepos 30 d. kartu su Verslininkų asociacijos pirmininku Aliumi Valinčiumi, Šiaulių teritorinės darbo biržos, Akmenės skyriaus, stebėsenos ir paslaugų vyr. specialiste Angelina Kinderevičiene, Kredito unijos „Tikroji viltis“ administracijos vadove Virginija Stonkuviene ir „Versli Lietuva“ atstove Aukse Vizbariene, vietos verslininkams suorganizavo informacinį renginį, kuriame pristatė Akmenės rajono vietos veiklos grupės sukurtą „Verslo paketą“. „Verslo pakatą“ sudaro Akmenės r. VVG teikiama parama ir tinkamumo gauti paramą kriterijai, Kredito unijos „Tikroji viltis“ paskolų teikimo sąlygos ir galimybės, Akmenės darbo biržos siūlomos programos ir Akmenės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa.

Akmenės VVG viena iš nedaugelio Lietuvos VVG intensyviai skatinanti verslo plėtrą kaimo vietovėse. Ankstesniais kvietimais visi kreipęsi gavo 100 % paramą. Šiuo metu realizuojami: UAB „EBO“ projektas „Miestelio grožio salonas“, UAB „Merssy“ projektas „Kepyklėlė – arbatinė „Merssy“, Andriaus Petkevičiaus apgyvendinimo paslaugų verslas „Saulės burė“. Per 4 mėnesius įgyvendintas UAB „Visible Constructions“ projektas „UAB „Visible Constructions“ verslo plėtra“. Įmonė yra paprašiusi paramos ir antram verslo projektui. Akmenės r. VVG valdyba, liepos 30 d., atrankos posėdžio metu skyrė paramą Stanislovo Bačiulio apgyvendinimo paslaugų projektui „Savas kaimas“, UAB „Luminas“ kraštovaizdžio tvarkymo ir valymo veiklų plėtros verslo projektui, bei UAB „Visible Constructions“ pateiktam projektui.

Įgyvendindama  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“ Akmenės VVG aktyviai bendradarbiauja su verslininkais. Mažesni reikalavimai ir palankesnės sąlygos gauti pinigų verslo plėtojimui ar įkūrimui atvirame kvietime iki 2013 m. rugsėjo 2 d.

Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje www.akmenesvvg.lt arba gauti adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

[SLGF id=1840]