Į konferenciją susirinko Akmenės, Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių ir Pakruojo vietos veiklos grupių darbuotojai, pirmininkai, valdybų nariai ir veiklos partneriai. Konferencijos dalyvius sveikino Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiūnienė, kuri džiaugėsi vietos veiklos grupių bendradarbiavimu, pabrėždama, kad tai  puiki proga dalintis informacija apie įgyvendinamas strategijas, diskutuoti apie patirties panaudojimą rengiantis naujai veiklai,  aptarti priemones, kurios užtikrintų darnią regiono plėtrą.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“  pirmininkas Artūras Stankevičius skatino konferencijos dalyvius pasidalinti informacija, kaip sekasi įgyvendinti strategijas, su kokiomis problemomis vietos veiklos grupės susiduria įgyvendindamos projektus, ar pavyks pasiekti numatytus rodiklius, visiems dalyviams siūlė išsakyti nuomonę dėl rezervinių projektų. Išklausę Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovo Rimanto Čiūto pranešimą tema „Pridėtinės vertės kūrimas Pakruojo rajone įgyvendinant LEADER metodą“, vietos veiklos grupių atstovai diskutavo apie strategijų poveikį ir įtaką, LEADER priemonės ateities perspektyvas, tarėsi kokių veiksmų turėtų imtis Vietos veiklos grupių tinklas.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad pagrindinė projekto veikla skirta pokyčiams, inicijuotiems įgyvendinant  LEADER metodą Pakruojo rajone išanalizuoti ir apibendrinti. Įgyvendinant projektą baigiama atlikti studija „Pridėtinės vertės kūrimas Pakruojo rajone įgyvendinant LEADER metodą“, kurioje bus išanalizuoti ir pateikti kiekybiniai  ir kokybiniai LEADER metodo įgyvendinimo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje rodikliai.  Studija padės nustatyti, kaip įgyvendinami vietos projektai, skirtingų partnerių bendradarbiavimas, integruotumas padėjo iš naujo atrasti ir įvertinti turimus teritorijos išteklius bei įtvirtinti LEADER  principą „iš apačios į viršų“. Studijoje bus apibendrinta sukaupta patirtis ir bus pateikti pasiūlymai, padėsiantys sėkmingai užbaigti strategijos įgyvendinimo procesą ir geriau pasirengti  2014–2020 m.  programavimo  laikotarpiui.
Vietos veiklos grupių atstovai kartu aptarė įgyvendintų projektų patirtį, diskutavo ir ieškojo atsakymų, kaip efektyviau panaudoti teikiamą paramą bei tinkamai pasirengti naujam laikotarpiui.

[SLGF id=1837]