2018 m. balandžio 27 d. surengtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo verslo,  bendruomenių ir vietos valdžios paskirti atstovai arba jų įgalioti asmenys, bei vietos veiklos grupės darbuotojos.

Pirmininkė  Vitalija Žakienė pristatė VVG  veiklos ataskaitą už 2017 m. , taip pat susirinkimo dalyvius informavo apie paskelbtus ir numatomus skelbti kvietimus.

Projekto vadovė smulkiau pristatė veiklos detales. 2017 m. VVG vykdė strategijos įgyvendinimą, administravimą ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą. Buvo paskelbti 2 kvietimai teikti vietos projektus,  gautos 2 vietos projektų paraiškos 146 735,15 Eur sumai.  Pagal 1 kvietimą  įvertinta viena pirminė paraiška, tačiau dėl administracinės atitikties neigiamo įvertinimo  paraiška atmesta,  prašoma paramos suma buvo 118 347 Eur.  Pagal 2 kvietimą įvertinta viena pirminė vietos projekto paraiška, galutinę paraišką  pareiškėjas atsisakė pateikti. Prašoma paramos suma buvo 28 388,15 Eur.

Projekto vadovė VVG narius informavo, kad administracijos darbuotojos dalyvavo 6 mokymuose, taip pat apie tai, kad kaimo bendruomenėms buvo organizuota ekskursija pas verslaujančias bendruomenes. Akmenės r. VVG kelionę derino su Vietos plėtros strategijos tikslais. Strategijoje yra numatyta priemonė „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (bendruomeninis verslas). Priemonei skirta 542 465,00 eurai, numatoma finansuoti 6 projektus ir sukurti 10 darbo naujų vietų, todėl vienas iš svarbiausių kelionės tikslų buvo, su Akmenės rajono bendruomenių atstovais aplankyti ekonomine veikla užsiimančias kitų regionų bendruomenes, pasisemti gerosios patirties. 

VVG nariai buvo informuoti, kad Akmenės r. VVG administracija bendradarbiaudama su Akmenės rajono savivaldybe padės bendruomenėms pasirengti finansines ir veiklos ataskaitas, bei jas pateikti registrų centrui.

Visuotiniame narių susirinkime nutarta, kad komitetų perrinkimą atlikti visuotinio rinkiminio susitikimo metu, kuris bus kviečiamas 2018 m. birželio mėnesį.

Po darbinių klausimų susirinkimo dalyviai buvo pakviesti diskusijai prie kavos puodelio. Po renginio administracijos darbuotojos atskirai susitiko su bendruomenių atstovais ir padėjo pildytis Registrų centrui reikalingus pateikti dokumentus.

Visuotinį ataskaitinį susirinkimą, muzikiniu pasveikinimu, pradėjo Akmenės kultūros namų muzikantas Alvydas Vaičiakauskas.