2018 balandžio 20 d. Ventoje vyko informacinis renginys dėl paramos suteikimo verslo pradžiai ir plėtrai. Renginio metu potencialiems pareiškėjams buvo pristatytos vietos projektų finansavimo sąlygų taisyklės, dalyviai buvo konsultuoti dėl paramos suteikimo galimybių konkrečiais atvejais.

Visa su kvietimu susijusi informacija  skelbiama www.akmenesvvg.lt ir www.nma.lt svetainėse, bei rajoniniame laikraštyje „Vienybė“.