2018 m. balandžio 19 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės biure, V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, surengtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis.
Valdybos nariai patvirtino patvirtino vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus pagal priemonės “Privataus verslo kūrimas ir plėtra” (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį “Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti”. Taip pat buvo aptarti kiti aktualūs klausimai susiję su VPS įgyvendinimu.