Į 2013 m. gruodžio 14 d. surengtą tarptautinę konferenciją „Strategijos įgyvendinimo ir partnerystės stiprinimo geroji patirtis“ VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ sukvietė rajono vadovus, Aleksandro Stulginskio universiteto atstovus, projektų partnerius iš Radviliškio, Akmenės, Dobelės (Latvija) vietos veiklos grupių, VVG narius ir veiklos partnerius, vietos projektų vykdytojus.

Konferencija suorganizuota siekiant pasidalyti strategijų gerąją patirtimi, apsikeisti nuomonėmis, prisiminti projekto „VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas dėl strategijos įgyvendinimo“ vykdytas veiklas. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“  įgyvendino teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis  pristatė kartu su pakruojiečiais įgyvendinamo teritorinio bendradarbiavimo projekto nuveiktus darbus, siekiant puoselėti ir išsaugoti vietos amatų tradicijas bei gerinti kaimo gyventojų užimtumą. Apie sėkmingai kartu su Pakruojo ir Dobelės rajona lauku partneriba (Latvija) įgyvendintą tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kalbėjo Akmenės rajono VVG pirmininkas Algirdas Bučys, dėkodamas pakruojiečiams už tikrą partnerystę, už pareigingumą. Pirmininkas pristatė veiklas, kuriomis buvo siekiama užtikrinti amatininkų ir autentiškų krašto tradicijų išsaugojimą bei sklaidą. Apie projekto veiklų įgyvendinimą, įgytą bendradarbiavimo patirtį, įdomius ir naudingus amatininkų plenerus, kalbėjo Dobeles rajona lauku partneriba atstovė Daina Pettere.

Už sėkmingą bendradarbiavimą, už lygiavertę partnerystę, už nuoširdų rūpinimąsi kaimo ateitimi VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ padėkos įteiktos merei Astai Jasiūnienei, Seimo nariui Vitalijui Gailiui,  projektų partneriams iš Radviliškio, Akmenės, Dobelės. Pristačius baigiamo įgyvendinti įgūdžių įgijimo projekto rezultatus, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ padėkomis ir dovanėlėmis apdovanotos – valdybos narė Janina Dirbanauskienė ir Guostagalio kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Jocienė.

[SLGF id=1959]