Akmenės rajono VVG administracijos darbuotojos Roberta Mikienė ir Aida Rubel 2019 m. spalio 24 dieną dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos organizuotuose verslo pusryčiuose.

Akmenės rajono savivaldybės vadovai susirinkusius rajono smulkiuosius ir vidutinius verslininkus kvietė diskutuoti dėl „Akmeniečio kortelės“. Pristatyti pavyzdžiai, kaip analogiškos kortelės veikia kituose šalies miestuose, kalbėta apie būsimos koretelės naudą rajono savivaldybei ir verslo sektoriui. Akmenės rajono VVG pasisakė, kad Akmenės rajono vietos plėtros staretgijoje yra priemonė, skirta viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimui. Pagal šią priemonę, bendradarbiaujant su Akmenės rajono savivaldybe ir jos įstaigomis, būtų galimybė finansuoti su kortelės įdiegimu ir pristatymu rajono žmonėms susijusias išlaidas.

Verslo pusryčiuose Akmenės rajono VVG taip pat buvo suteikta galimybė pristatyti VVG veiklą ir vietos projektų įgyvendinimo rezultatus. Diskutuota ir apie 2020 metais planuojamus įgyvendinti projektus. Didelis dėmesys skirtas priemonėi “Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra”, pagal kurią šiuo metu yra paskelbtas 14 kvietimas. Aptartas vietos projektų koofinansavimo poreikis bei galimybės. Savivaldybės vadovai neatmetė galimybės finansuoti vietos projektų PVM, kurio pareiškėjai negali padengti iš gaunamos paramos. Būsimi pareiškėjai, norėdami prašyti savivaldybės prisidėti 5 proc. piniginiu indėliu ir PVM suma, turi pateikti prašymus, kuriuos svarstys ir galutinį sprendimą dėl prisidėjimo priims Akmenės rajono savivaldybės taryba.

VVG administracija savivaldybės vadovams pristatė ir kitas 2020 metais planuojamas skelbti vietos plėtros strategijos priemones, supažindino su šių priemonių įgyvendinimui reikalinga savivaldybės indėlio suma. Savivaldybės administracija į tai atsižvelgs formuodama 2020 metų biudžetą.