Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vietos projekto “Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje” (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-009) galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2015 m. birželio 3 d. Šio projekto partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato – muziejaus kapitalinis remontas.

Šiame pastate vyksta amatų kiemelio ir žvakių liejimo amato veikla, įsigyta vaškinių žvakių liejimo priemonių komplektas, nešiojamas kompiuteris, projektorius su ekranu ir baldų komplektas.

[SLGF id=2376]