2015 m. liepos 15 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Akmenės r. Vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Posėdžio metu daugiausia diskutuota rengiamos Akmenės r. VVG 2015 m. -2023 m. kaimo plėtros strategijos klausimais. Buvo aptarti ir patvirtinti vietos projektų vertinimo pirmumo kriterijai, aptarti galimi strategijos prioritetai ir  priemonės.

Siekiant efektyviau organizuoti VVG valdybos veiklą, patvirtinti 4 VVG komitetai ir jų darbo reglamentai. Nuo šiol VVG veiks šie komitetai:1. Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komitetas (pirmininkė VVG valdybos narė Jūratė Garolienė). 2. Žemės ūkio ir verslo plėtros komitetas (pirmininkas VVG valdybos narys Alis Valinčius).3. Bendradarbiavimo komitetas (pirmininkas VVG valdybos narys Dovydas Gerdauskis).4. Kaimo jaunimo reikalų komitetas (pirmininkas Elvinas Skabeikis). Susirinkimo metu patvirtinta VVG valdybos sekretorė Vitalija Damskienė. VVG pirmininkė Vitalija Žakienė akcentavo, jog didelis dėmesys turėtų būti skiriamas VVG veiklos viešinimui, NVO ir vietos verslininkų informavimui apie galimas paramos galimybes ateinančiu finansavimo laikotarpiu.

[SLGF id=2382]