Tuoj po lygiadienio, Skaistgiryje susitiko asociacijos „Draugystės pynė“ pirmininkė Genovaitė Mačiuvienė, jos pavaduotojai  Vytautas Norbutas ir Vida Urbonienė ir juos lydėję atstovai iš Ventos, Tirkšlių ir Skaistgirio. Asociacija buvo įkurta 2015 metų vasarį baigiant įgyvendinti  tarpteritorinį projektą “Venta, Tirkšliai, Skaistgirys buriasi bendrai veiklai“, kurį įgyvendino Šiaurės vakarų Lietuvos, Akmenės rajono  ir Joniškio vietos veiklos grupės . Įgyvendinus šį projektą Tirkšliuose, Ventoje ir Skaistgiryje buvo atnaujintos vasaros estrados, o finale įkurta asociacija jungianti šias tris vietoves.

Asociacija žengianti pirmus žingsnius, žvalgytuves pradėjo nuo Skaistgirio. Svečius pasitikę Skaistgirio seniūnaitė Vida Urbonienė ir bendruomenės pirmininkas Albertas Valuodzė pirmiausia stabtelėjo prie miestelio simbolio medžioklio . Vėliau kelionė tęsėsi ant Uolyno kalno, pasigrožėjus

Skaistgirio apylinkėmis, stabtelta ŠV. Jurgio bažnyčios šventoriuje ir bažnyčioje, kur susipažinta su skaistgiriečių įgyvendintu projektu, kurio metu atkurtos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės. Žvalgantis po tvarkingiausią miestelio  Rūtų gatvę neaplenkta Rimutės Veronikos ir Juozo Bilių sodyba kur nagingas medžio meistras yra sukūręs ir papuošęs sodybą ne vienu medžio tvariniu.  Miestelio bibliotekoje aplankyta tuo metu veikianti skaistgirietės tautodailininkės Virginijos miniatiūrų paroda, susipažinta su bibliotekininkių Lijanos Degimienės ir Jolantos Jatulienės renkama kraštotyrine medžiaga, bibliotekoje organizuojamuose renginiuose. Galiausiai  pavaikščioję Jono Viliūno parko takeliais, pasigrožėję medžių lajomis, jų įvairove, pabuvoję atnaujintoje parko vasaros estradoje  užsuko į svečius pas Tamarą ir Stanislovą Norgilus. Ši sodyba viena pirmųjų miestelyje buvo pripažinta  pavyzdine ir išlaikiusi vardą  iki šių dienų. Sodyboje veši gėlynai, didžiulis sodas ir vynuogynas . Šeimininkai svetingai pasakojo apie  gėles, vynuogyną.  Baigę ekskursiją, apsistojo  Skaistgirio bendruomenės namuose, kur aptarė tolimesnę veiklą, pasidalijo gerąja patirtimi Tirkšlių, Skaistgirio ir Ventos atstovai, asociacijos „Draugystės pynė“ vadovė ir pavaduotojai sutarė bendradarbiauti rengiant pažintines keliones vienų pas kitus, keičiantis amatininkų darbų parodomis,  užmezgant draugystę tarp tų vietovių jaunimo, saviveiklininkų, nevyriausybinių organizacijų.
[SLGF id=2385]