Akmenės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” intensyviai vykdo mokymus kaimo bendruomenėms ir VVG nariams.

Mokymų metu Sablauskių, Agluonos, Klykolių, Šiaudinės, Kruopių kaimo bendruomenių pirmininkai ir nariai analizavo, įsivertino ir nusimatė savo bendruomenės plėtrą naudojantis įvairiais veiklos planavimo metodais.

Taip pat ugdė kompetencijas, įgyvendinant bendruomenėje įvairaus pobūdžio projektinę veiklą, pasiskirstė užduotimis. Bendruomenės buvo pilnos įvairių idėjų.

VVG nariai, valdyba ir administracijos darbuotojai stiprino savo gebėjimus dirbti bendrai, išsiskyrė sritis ir vaidmenis komandoje, kad veikla būtų kuo efektyvesnė.

[SLGF id=2496]