Akmenės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” 2014 m. spalio 29 d. Akmenės rajono bendruomenes sukvietė į susitikimą – konferenciją „LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone“.

 Konferencijos pradžioje pristatyti vietos projektai bei pasiekti rezultatai. Akmenės rajono bendruomenių pirmininkai ir nariai galėjo susipažinti su kitų Akmenės rajono bendruomenių ir organizacijų vietos projektais.

Antroje susitikimo – konferencijos dalyje Akmenės rajono bendruomenės bei Akmenės rajono VVG aplankė įgyvendinamus ir jau įgyvendintus vietos projektus. Kiekvieno lankyto vietos projekto bendruomenė pristatė savo projektą bei pasidalijo patirtimi.

Pirmas sustojimas vyko Klykolių kaimo bendruomenėje „Klykolių sodžius“.  Akmenės rajono bendruomenės apžiūrėjo vietos projektą „Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje“.  Klykolių kaimo bendruomenės pirmininkė Antanina Plienienė su džiaugsmu aprodė bendruomenės namus, kurių tvarkyba eina į pabaigą. Visus pakvietė atvykti pasigaminti po žvakę, nes pabaigus darbus veiks amatų kiemelis, kuriame bus vykdoma žvakininkystės veikla.

Aplankyta Akmenės Šv. Onos bažnyčia. Visi bendruomenių nariai nepabūgo ir su dideliu susidomėjimu lipo į bažnyčios bokštą. Lipant buvo galima pasigrožėti ir susipažinti su Akmenės Šv. Onos bažnyčios istorija ir klebono Egidijaus Zulco iniciatyva surinkta ekspozicija.

Apžiūrėtas ir Padvarėlių kaime įgyvendintas vietos projektas. Ne vienas Akmenės bendruomenės atstovas prisipažino, kad Padvarėlių kaime esančiame Ramybės slėnyje lankosi pirmą kartą. Nuostabaus grožio ir ramybės kampelį aprodė Padvarėlių kaimo bendruomenės pirmininkė Zuzana Šiurkienė. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti sutvarkytą ten tekančio šaltinio aplinką bei paragauti šio šaltinio vandens. Apsilankius Dabikinėlės kaime Automobilių sporto klubo „Extempas“ pirmininkė Margarita Skabeikienė pristatė įgyvendintą vietos projektą „Automobilių sporto klubo „Extempas” naudojamos autokroso trasos sutvarkymas“. Pirmininkė visus pakvietė prie arbatos ir gardumynų pasikalbėti.

Savo jaukiuose medžiu kvepiančiuose bendruomenės namuose šiltai priėmė Purvių kaimo bendruomenė. Dalyvaujančios Akmenės rajono bendruomenės turėjo galimybę susipažinti su šio projekto rengimo bei įgyvendinimo patirtimi. Apsilankę ir pasišildę Purvių bendruomenės namelyje dalyviai iškeliavo į Paeglesių kaimą. Paeglesių kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Činka aprodė projekto metu  sutvarkytą Paeglesių parkelį bei pasidžiaugė gauta parama ir  patrauklesne aplinka.

Paskutinė aplankyta Kruopių bendruomenė.  Kruopiuose bendruomenėms projektus aprodė Kruopių bendruomenės pirmininkė Meilutė Kaminskienė. Visų pirma apžiūrėtas buvo Kruopių miestelio parkas, po to Kruopių kultūros namai.

Aplankę ir apžiūrėję vietos projektus dalyviai rinkosi vakarienės. Jos metu Akmenės rajono VVG padėkojo aktyviems Akmenės rajono bendruomenės pirmininkams ir nariams už negęstantį entuziazmą ir palinkėjo ateityje nenuleisti rankų ir įgyvendinti dar ne vieną projektą. Akmenės rajono bendruomenių nariai džiaugėsi galėdami ne tik apsilankyti dar nematytose Akmenės rajono vietovėse, bet ir galimybe užmegzti artimesnius ryšius su savo krašto bendruomenėmis. Bendruomenių nariai dėkojo Akmenės rajono VVG už turiningą dieną.