Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“ įgyvendino vietos pojektą  “Bendruomenės namų (patalpų) dalinis atnaujinimas”, Nr.  AKME-LEADER-6B-I-11-4-2019.

Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui ir socialinės aplinkos gerinimui atliekant kaimo vietovei svarbaus statinio – Padvarėlių bendruomenės namų – paprastąjį remontą.
Projekto uždaviniai:
1. Sumažinti pastato šilumos nuostolius pakeičiant langus ir duris;
2. Pagerinti sąlygas bendruomenės veiklų vykdymui atnaujinant elektros instaliaciją įrengiant vandentiekio ir sanitarinį mazgus;
3. Sudaryti sąlygas veiklose dalyvauti žmonėms, turintiems judėjimo negalią.
Pasiektas rezultatas.
1. Pakeisti langai ir durys;
2. Atnaujinta elektros instaliacija bendruomenės patalpose;
3. Pakeisti vandentiekio ir sanitarinis mazgai;
4. Įrengtas pandusas žmonėms su judėjimo negalia;
5. Pagerėjusios sąlygos bendruomenės veikloms vykdyti.
Bendra vietos projekto vertė 16 000,00 Eur. Paramos suma – 12 800,00 Eur. Prie vietos projekto 3 200,00 Eur piniginiu įnašu prisidėjo Akmenės rajono savivaldybės administracija, projekto įgyvendinimo eigoje Akmenės rajono savivaldybės administracija papildomai skyrė  2 895,00 Eur panduso įrengimui.