VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2021 m. lapkričio 11 d. Pakruojyje surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“. Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas, Akmenės rajono   VVG pirmininkė, projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė, Asociacijos “Raudonskardžio bendruomenė” pirmininkė Irena Beišinienė ir narys Vaidas Beišinas.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinamo rezultatus ir kiek kvietimų, kokioms šios strategijos priemonėms įgyvendinti planuojama skelbti.

Renginio dalyvius sveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis. Meras džiaugėsi VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ veikos rezultatais ir papildomomis lėšomis gautomis strategijai įgyvendinti, dėkojo aktyvioms bendruomenėmis, kurios įvairiose rajono kaimo vietovėse jau įgyvendino projektus ir linkėjo joms naujų idėjų, drąsių projektų bei aktyviai dalyvauti rengiant naujas strategijas. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas, kuris pažymėjo įgyvendinamų projektų svarbą ir naudą visiems rajono gyventojams.

Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi, kurią buvo įdomu išgirsti potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pasidalino vietos projektų vykdytojai. Nuotaikinga muzika ir dainomis įgyvendintą vietos projektą „Linkuvos krašto vaikų ir jaunimo kūrybinių ir meninių gebėjimų ugdymas“ pristatė Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vadovas Methardas Zubas, subūręs jaunimo muzikos grupę „Septima“. Nuoširdžiai apie projekto rengėjų lūkesčius ir įgyvendinamo vietos projekto ,,Paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose Žeimelyje“ problemas kalbėjo Žeimelio bendruomenės centro pirmininkė Daiva Skrupskelytė. Trumpai įgyvendinamą vietos projektą „Automobilių sporto infrastruktūros įrengimas Pakruojo rajone“ pristatė Pakruojo automobilių sporto klubo prezidentas Audrius Kliminskas.

Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus, vietos projektų įgyvendinimo patirtį pristatė Akmenės rajono VVG pirmininkė, projekto vadovė A. Rubel. Apie asociacijos “Raudonskardžio bendruomenė” pasiekimus, apie įvairias vykdomų projektų veiklas kalbėjo Raudonskardžio bendruomenės pirmininkė Irena Beišinienė, kuri kartu su vyru Vaidu Beišinu visus renginio dalyvius pavaišino žydiškais beigeliais ir humusu iš avinžirnių. Apie jau baigiamą įgyvendinti vietos projektą ,,Bendruomeninio verslo kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, įsigytą techniką, baldus, įrangą ir planuojamas teikti paslaugas kalbėjo Mikoliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Janulis. Šios bendruomenės šeimininkių keptu gardžiu ragaišiu renginio dalyvius pavaišino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“.