Akmenės rajono VVG atstovai aktyviai dalyvavo jau tampančiame tradiciniame Akmenės miesto kūrybinės pažangos forume „Išjudinkime akmenis“. Akmenės rajono VVG viešųjų ryšių specialistė prisidėjo prie renginio organizavimo ir dalyvių kvietimo, valdybos narys aktyviai dirbo jaunimo tarpe ir gvildeno jaunimo centro kūrimo idėją. Renginys aktyviai viešintas Akmenės VVG Facebook paskyroje.