2017 m. spalio 26 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo ŽŪM organizuotame seminare. Seminare tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pirmojo oranešimo metu prisatytas naujai patvirtintas vietos plėtros startegijų administravimo modelis, išsamiau aptartas finansavimo sąlygų rengimas ir derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra, pasikeitusi vietos projektų paraiškų vertinimo tvarka.
Antrojo pranešimo metu Ilona Javičienė pristatė socialinio verslo projektų įgyvendinimą pagal LEADER priemonę. Buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams prijekto ir socialinio poveikio matavimo pristatymas. Pristatyti socialinio verslo modeliai su pavyzdžiais, socialiniam verslui taikomi kriterijai, socialinio verslo vykdymo finansiniai aspektai, poveikio matavimo skaičiuoklė ir metodika.
Trečiasis pranešimas buvo susijęs su nereikšmingos (de minimis) pagalbos nustatymu LEADER metodu įgyvendinamiems projektams. Ilona Javičienė paaiškino de minimis reglamentavimą ir taikymą, kuriame labai svarbus įmonių susietumas.
Seminaro pabaigoje Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymų programų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Pociūtė pristatė ekonominio gyvybingumo krterijus ir skaičiavimo metodiką.