2017 m. gruodžio 9-16 dienomis Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo Britų Tarybos organizuotame ir pagal įgyvendinamą Active Citizens programą vykdomame tarptautiniame studijuojamajame vizite Didžiojoje Britanijoje. Vizite  dalyvavo atstovai iš 9 skirtingų šalių: Bangladešo, Kanados, Egipto, Pietų Korėjos, Pakistano, Ugandos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos ir Lietuvos.  Programoje Lietuvai atstovavo 4 merginos:,  dvi Visagino jaunimo erdvės ir sporto centro atstovės – Veronika Semeniuk ir Evelina Visockytė, Britų Tarybos Lietuvoje projektų vadovė Eglė Mačiulytė, Aida Rubel reprezentavo Akmenės rajono VVG.

Britų Taryba organizuoja tokio pobūdžio studijuojamuosius vizitus kiekvienais metais. Tokių stidijuojamųjų vizitų metu dalyviams siekiama suteikti žinių, ir sudaryti sąlygas pasidalinti gerosiomis patirtimis vietos lyderių įgyvendinamose socialinių veiklų ir projektų srityse. Praplėsdami dalyvių akiratį ir supažindindami su vietoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir socialinio verslo vykdytojais, šia programa siekiama įgalinti dalyvius namuose užimti lyderių pozicijas ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo įgyvendinant įvairias socialines idėjas ir projektus.

Vizito metu visi dalyviai turėjo puikią galimybę užmegzti ryšius su NVO atstovais iš 9 skirtingų pasaulio. Pirmą dieną dalyviai buvo supažindinti su Active Citizens programa, antrą dieną turėjo nėįtikėtiną galimybę lankytis  Jungtinės Karalystės parlamente ir gyvai pabendrauti su vienu iš parlamento narių, kuris papasakojo apie savo, kaip aktyvaus visuomeninko bei Parlamento nario darbo patirtis. Trečią dieną dalyviai buvo paskirstyti į mažesnes grupeles po 5-7 narius ir išvyko į skirtingus Didžiosios Britanijos miestus, kuriuose 3 dienas leido su vietos bendruomenių ir NVO lyderiais, sėmėsi projektų ir kultūrinės patirties. Programos pabaigoje visi dalyviai grįžo į bendrą renginio vietą ir keitėsi informacija iš 5 skirtingų miestų.

Aida Rubel su Didžiosios Britanijos, Bangladešo, Ukrainos šalių atstovais vyko į Stanley Crook miestelį Šiaurės Anglijoje. Medžio apdirbimo įmonė „Connerstone“, veikianti socialinio verslo pagrindu, pasidalino savo veikla apie paauglių, susiduriančių su sunkumais, esančių rizikos grupėje ar esančių rizikoje joje atsidurti, įdarbinimu. Nevyriausybinė organizacija „Jack Drum Arts“ visas dienas dalyviams leido susipažinti ir dalyvauti jų organizuojamose socialinėse veiklose: būgnų mušimo grupėje, šokių grupėje, menų gamybos veikloje. „Jack Drum Arts“ organizacijos tikslinė grupė yra žmonės susiduriantys su finansiniais sunkumais, turintys psichologinių problemų, mitybos sutrikimų. Tuo pačiu jie aktyviai siekia užimti jaunimą ir vienišus vyresnio amžiaus žmones įvairiomis meninėmis veiklomis. Būtent savo kūrybiškumu ir polėkiu menams jie išsiskiria iš kitų NVO šiaurės Anglijos regione. Dalyviai taip pat lankėsi jaunimo kavinėje „The Blue Stone Tea Shop“, kuri kiekvieną ketvirtadienį iš įprastos kavinės tampa jaunimo centru, kuriame nemokamai wi-fi gali naudotis mokyklinio amžiaus vaikai, paaugliai ir su jais dirba „Jack Drum Arts“ darbuotoja, užimanti jaunimą įvairiomis meninėmis veiklomis, robotika. Dalyviai taip pat gavo progą apsilankyti „Dream Catchers“ laisvalaikio centre, kuriame kiekvieną darbo dieną, nuo 9 iki 17 vakaro, meno terapijos pagrindu yra užimami psichinę ir fizinę negalią turintys žmonės. Centro darbuotojai papasakojo apie problemas ir sudėtingą procesą surandant ir įsirengiant tinkamas patalpas, tuo pačiu džiaugėsi per laiką susiformavusia šių žmonių bendruomene. Viso vizito Stanley Crook miestelyje metu dalyvius vežiojo Socialinis autobusiukas, kurio vairuotojai pensijinio amžiaus savanoriai, padedantys iš atokių ir nuo miesto nutolusių gyvenviečių gyventojams nuvykti į ligoninę ir parduotuvę.

Tarptautinį studijuojamąjį vizitą finansavo Britų Taryba.

 

Susijusios nuorodos:

https://www.activecitizens.lt/

https://www.britishcouncil.lt/

https://www.britishcouncil.org/active-citizens/what-we-do/isv