Pareiškėjas vykdo variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą. Tolesniam veiklos vykdymui yra reikalingos transporto priemonių remontui pritaikytos patalpos, todėl pareiškėjas, siekdamas projekto tikslų, ketina statyti garažą, kuriame bus toliau vykdoma variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla. Šiuo metu pareiškėjas vykdo veiklą tam nepritaikytose patalpose, todėl labai mažėja darbo našumas, ne visus reikiamus darbus yra galimybė atlikti ir yra mažesnės galimybės pritraukti didesnį klientų ratą bei plėsti veiklą. Po projekto įgyvendinimo, pastačius veiklos vykdymui pritaikytą pastatą (garažą), pareiškėjui atsiras galimybė per tą patį laiką suteikti daugiau paslaugų, priimti daugiau klientų, pasiūlyti platesnį paslaugų spektrą, t. y. bus sudarytos prielaidos veiklos plėtrai, taip pat pagerės paslaugų kokybė. Pareiškėjas savo valdomame žemės sklype ketina statyti 313,84 m2 garažą iš lengvų konstrukcijų plokščių, kuriame bus įrengtos 6 automobilių remonto vietos, taip pat numatytos vietos įrankių, atsarginių detalių, kitų darbo priemonių laikymui. Projekto tikslas – vykdyti smulkiojo verslo plėtrą kaime, sukuriant naujas darbo vietas bei papildomų pajamų šaltinius. Laukiamas rezultatas: 1) Geresnės gyvenimo sąlygos kaimo vietovėje. 2) Geresnės įsidarbinimo galimybės kaimo vietovėje. 3) Pastatytas veiklos vykdymui reikalingas pastatas  – 1 vnt./313,84 m2. 4) Sukurtos (1,5 etato) ir išlaikytos (0,3 etato) darbo vietos – 1,8 etatai. 5) Gautos didesnės pajamos vykdant projekte numatytą veiklą – 40 000 Eur, kasmet po projekto įgyvendinimo.

Prašoma paramos suma – 43 913,00 Eur, bendra projekto vertė – 62 733,00 Eur.