Asociacija “Gumbakių bendruomenė” užbaigė vietos projekto “Poislio zona Gumbakiuose” Nr.AKME-LEADER-6b-I-11-2-2019 įgyvendinimą. Projekto investicijos buvo nukreiptos į nesuformuoto valstybinio žemės sklypo Gumbakių kaime, Papilės seniūnijoje, sutvarkymą įrengiant pavėsinę, vaikų žaidimų aikštelę ir teritorijos aptvėrimą segmentine tvora. Viešosios erdvės atnaujinimu Gumbakių bendruomenė siekė stiprinti materialinę bazę, didinti bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą, skatinti bendruomeniškumą ir sudaryti geresnes sąlygas Gumbakių kaimo gyventojų bendravimui, laisvalaikio praleidimui.

Prašoma paramos suma 12 017,59 Eur įskaitant PVM. Projekto partneriai Asociacija Daubiškių gyvenvietės bendruomenė ir Asociacija Papilės miestelio bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisidėjo veiklomis: viešosios erdvės sutvarkymas, statybų aikštelės paruošimas, žemės išlyginimas žolės pasėjimas. Projekto partneris ūkininkas Mindaugas Šiurkus prie projekto įgyvendinimo prisidėjo piniginėmis lėšomis – 152,13 Eur. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Akmenės rajono savivaldybė skirdama 3 042,63 Eur sumą.