Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro projekto „Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymas“ (Nr. AKME-LEADER-6B-I-11-3-2019) tikslas – vystyti Alkiškių kaimo viešosios erdvės infrastruktūrą, kurti patrauklią aplinką gyventojams, sutvarkant Alkiškių kultūros namų viešąją erdvę. Prašoma paramos suma – 15 000,00 Eur, įskaitant PVM. Įgyvendinant projektą „Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymas“  pastatyta lauko estrada, Alkiškių kultūros namai aptverti nauja tvora. Tuo buvo siekiama kompleksiško Alkiškių kultūros namų ir Alkiškių kultūros namų viešosios erdvės sutvarkymo. Alkiškių kultūros namai yra populiari vieta tarp vietos gyventojų, ypač jaunimo, nes tai vienintelės visuomeninės paskirties patalpos kaime, skirta gyventojams burtis, bendrauti, praleisti laisvalaikį.  Siekiama pagerinti infrastruktūrą ir skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose lauko estradoje, įtraukiant vaikus ir jaunimą į aktyvų užimtumą lauke.

Prieš projekto įgyvendinimą

 

 

Po projekto įgyvendinimo