2020 m. sausio 28 d. Akmenės rajono VVG administracija ir kaimo plėtros proceso dalyviai, Akmenės rajono kaimo bendruomenių, vietos verslo atstovai dalyvavo seminare “Pažangaus kaimo link”. Seminaro lektorė Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, Bioekonomikos plėtros fakulteto dr. Vilma Atkočiūnienė. Dalyviai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi.

  

Akmenės rajono VVG pristatė du vietos projektus UAB „Garso projektai“ projektą „UAB „Garso projektai“ plėtra kaimo vietovėje“ ir Akmenės rajono Akmenės gimnazijos vietos projektą „Verslumo labaratorija“.

Renginiai organizuojami įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.